Pensum/læringskrav

Gotfredsen, Lise: Bildets formspråk, 2. opplag, 1994. Universitetsforlaget AS. (200 sider).

Larsson, Lars Olof : Metodelære i kunsthistorie, Oslo 1997. J.W. Cappelens Forlag a.s. (125 s).

Mørstad, Erik: Visuell analyse. metode og skriveråd, Oslo 2000. Abstrakt forlag. (112 s).

Pointon, Marcia: History of art. A students' Handbook, 3rd ed. London og New York, 1994. Routledge.

Stokstad, Marilyn:: Art: a brief history, 3rd ed. 2007. Pearson/Prentice Hall.

NB! For alle oppføringer gjelder nevnte utgave eller nyere.

Publisert 24. apr. 2007 19:12 - Sist endret 29. juni 2007 19:07