Pensum/læringskrav

Acton, Mary: Learning to Look at Modern Art, First ed. 2004. London and New York: Routledge.

Acton, Mary: Learning to Look at Paintings, First ed. 1997. London and New York: Routledge.

Barnet, Sylvan : A Short Guide to Writing about Art, Eighth ed. 2005 . Tufts University: Pearson Longman.

Kleiner, Fred S. og Christin J. Mamiya: Gardner`s Art Through the Ages. A global history, 13 utg., 2008. Wadsworth Publishing. Chapter 5,10-12, 16-25, 29-31, 35-36. .

NB! For alle oppføringer gjelder nevnte utgave eller nyere.

Publisert 5. apr. 2011 09:35 - Sist endret 22. juni 2011 15:46