Veiledning KUN1000 høstsemester 2016

Faglærer kaller inn til veiledningstime i uke 36/37 og uke 43/44. Du vil få nærmere informasjon om tidspunkt og sted ved semesterstart. Innkalling til veiledning legges ut i Fronter og sendes til din studentepostadresse.

Publisert 25. apr. 2016 10:33 - Sist endret 25. apr. 2016 10:38