Semesterside for KUN1000 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Fronter er for øyeblikket nede. Vi har derfor besluttet å gi utsatt frist på innlevering av den individuelle oppgaven til i morgen:

Tirsd. 13. september kl. 14.

12. sep. 2016 12:18

Syk eller tekniske problemer på innleveringsdagen av skriftlig oppgave eller eksamen? Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/

7. sep. 2016 14:18

Liste med navn og dato for veiledningssamtale med faglærer Brigitte Stolpmann ligger nå  i fellesrommet.  De som innkalles er studenter på BA-programmet i kunsthistorie, estetikk og de som tar en årsenhet i kunsthistorie.

26. aug. 2016 11:12

Husk at det er obligatorisk deltakelse på første gruppeseminar. Tidspunkt og sted finner du i timeplanen.

9. aug. 2016 09:08

Faglærer kaller inn til veiledningstime i uke 36/37 og uke 43/44. Du vil få nærmere informasjon om tidspunkt og sted ved semesterstart. Innkalling til veiledning legges ut i Fronter og sendes til din studentepostadresse.

25. apr. 2016 10:33