Pensum/læringskrav

Barnet, Sylvan. A Short Guide to Writing about Art, Tenth ed. 2010. Tufts University: Pearson Prentice Hall.  306 sider

 

Danbolt, Gunnar: Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag, 2.utg.(eller nyere) Oslo:2009. Det norske samlaget.  470 sider

 

Newall, Diana, Grant Pooke: Art History: The Basics, London and New York, 2008. Routledge. (263 sider)

 

For alle oppføringer gjelder nevnte utgave eller nyere​.

 

NB! I tillegg kommer ca. 200 sider tilleggslitteratur i tilknytning til obligatorisk oppgave og semesteroppgave.

 

Publisert 18. mai 2016 13:51 - Sist endret 23. aug. 2017 11:20