Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes som en mal for hvordan fremtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 31. mars 2011 16:28 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 09:39 av Rita Hjorteset
Sist endret 11. feb. 2013 14:09 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. feb. 2014 11:25 av Rita Hjorteset
Sist endret 23. apr. 2015 13:50 av Rita Hjorteset
Sist endret 25. feb. 2016 15:30 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2017 14:13 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. mars 2019 13:37 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. mars 2019 13:37 av Rita Hjorteset
Sist endret 30. apr. 2020 14:59 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 09:42 av Rita Hjorteset
Sist endret 31. mars 2011 15:08 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 09:37 av Rita Hjorteset
Sist endret 10. apr. 2013 13:13 av Rita Hjorteset