Semesterside for KUN1000 - Vår 2004

Sensuren på emneoppgaven i KUN1000 faller mandag 3. mai, klokken 14:00. Lister blir hengt opp på tavla i Blindernveien 11. Hvis du har glemt kandidatnummeret ditt finner du det på studentweb

5. apr. 2004 02:00

Frist for innlevering av obligatorisk oppgave er fredag 2. april klokken 14.00. Innlevering finner sted i ekspedisjonen i Blindernveien 11. Oppgaven skal leveres i to eksemplarer. Observer at oppgaven skal være anonym, med påført kandidatnummer. Kandidatnummer fåes i ekspedisjonen ved innlevering.

1. mars 2004 01:00

Emneoppgave: emneoppgaven skal være max. 7 sider som angitt i oppgaveteksten - i tillegg kommer litteraturliste - Det er ingen annen skriftlig eksamen - emneoppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

23. feb. 2004 01:00