Dette emnet er nedlagt

KUN1000K – Introduksjon til kunsthistorie (Kveldskurs uten kursavgift!)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innledende kurs i kunsthistorie med vekt på verksanalyse. Kurset er monumentfokusert. Enkeltverk danner utgangspunkt for trening i ulike former for visuell analyse og faglig drøfting.
Studenten gis også en kort oversikt over kunsthistoriens viktigste perioder og monumenter fra antikken til samtid.

Hva lærer du?

Studenten skal trene opp sine ferdigheter i å se, beskrive, fortolke og sammenligne kunstverk. Gjennom obligatoriske oppgaver i form av arkitekturanalyse, skulpturanalyse og billedanalyse skal studenten lære å skrive om kunstverk.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er nedlagt.

Semesteravgift må betales.
Eksamenspåmelding er obligatorisk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset passer for deg som har en interesse for eller jobber med forskjellige former for kunst og kulturformidling. Om du vil ta flere kunsthistorieemner anbefaler vi å ta dette kurset som første kurs.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1000 – Introduksjon til kunsthistorie

Undervisning

Undervisnigen gis i form av seminarer 9 ganger á 3 timer.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på 10 standardsider. Eksamen vurderes med bokstavkarakterer. Se nærmere instruks om innlevering her

Semesteroppgaven leveres ut første kurskveld.
Oppgaven leveres i Fronter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt.

Eksamen

Emnet er nedlagt.

Undervisningsspråk

Norsk