Undervisningsplan

NB! Dette er 3. versjon av undervisningensplanen i KUN 1002. Versjonen ble lagt ut 18. august. Følg med på nett for å sjekke om redigerte versjon er lagt ut. Endringer kan forekomme.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.08.2009Brigitte Stolpmann  aud 5 Vilhelm Bjerknes hus  Introduksjon til barokken  forelesning 3 timer 
26.08.2009Brigitte Stolpmann  aud 5 Vilhelm Bjerknes hus   Barokkens billedkunst og skulptur i Roma  Forelesning 3 timmer 
27.08.2009Brigitte Stolpmann  aud 2 Helga Engs hus  Billedkunsten i Flandern  Forelesning 2timer 
02.09.2009Brigitte Stolpmann   aud 5 Vilhelm Bjerknes hus   Billedkunsten i Holland, Spania, Frankrike  Forelesning 2 timer 
09.09.2009Brigitte Stolpmann   aud 5 Vilhelm Bjerknes hus   Barokkens arkitektur   Forelesning 2 timer 
10.09.2009Brigitte Stolpmann  aud 2 Helga Engs hus   1700-tallet   forelesning 2 timer 
16.09.2009Brigitte Stolpmann  aud 5 Vilhelm Bjerknes hus   Nyklassisisme og romantikk  Forelesning 2 timer 
17.09.2009Brigitte Stolpmann  aud 2 Helga Engs hus   Romantikken i Frankrike  Forelesning 2 timer 
23.09.2009Brigitte Stolpmann  aud 5 Vilhelm Bjerknes hus   Romantikken i Tyskland, England, Norge  Forelesning 2 timer 
24.09.2009Brigitte Stolpmann   aud 2 Helga Engs hus   Realisme  Forelesning 2 timer 
25.09.2009  Fronter  Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven   NB! KL. 10:00 - Oppgaven legges ut i undervisningsmappen i fellesrommet!

Oppgaven gjennomgåes på gruppeseminaret. 

29.09.2009Anny Fremmerlid  Seminarrom 5 PAM  Gruppe 1  Oppgaveseminar 
30.09.2009Brigitte Stolpmann   aud 5 Vilhelm Bjerknes hus   Realisme  Forelesning 2 timer 
30.09.2009Anny Fremmerlid   Seminarrom 6 PAM  Gruppe 3  Oppgaveseminar

NB! Det er også forelesning tidligere på dagen

01.10.2009Kari Hoel  aud 2 Helga Engs hus   Ariktektur på 1800-tallet  Forelesning 3 timer 
01.10.2009Anny Fremmerlid  Seminarrom 15 PAM  Gruppe 2  Oppgaveseminar

NB! Det er også forelesning tidligere på dagen

06.10.2009Anny Fremmerlid    Gruppe 1  Oppgaveseminar 
07.10.2009Kari Hoel  aud 5 Vilhelm Bjerknes hus  Arkitektur på 1800-tallet  Forelesning 3 timer 
07.10.2009Anny Fremmerlid    Gruppe 3  Oppgaveseminar 
08.10.2009Anny Fremmerlid    Gruppe 2  Oppgaveseminar 
12.10.2009Bente Larsen  aud 1 Helga Engs hus  Impresjonismen  Forelesning 2 timer 
14.10.2009Bente Larsen  aud 5 Vilhelm Bjerknes hus  Postimpresjonismen  Forelesning 2 timer 
15.10.2009Bente Larsen  aud 2 Helga Engs hus   Fauvismen, ekspresjonismen  Forelesning 2 timer 
16.10.2009  Fronter  Innlevering av kvalifiseringsoppgave innen kl. 14:00  NB! Oppgaven er obligatorisk. Oppgaven må være godkjent for å ta eksamen. Oppgaven leveres sammen med en ikke-fuskerklæring i innleveringsmappen i Fronter. Innleveringsmappen befinner seg i grupperommet ditt
19.10.2009Bente Larsen  aud 1 Helga Engs hus   Kubismen  Forelesning 2 timer 
21.10.2009Bente Larsen  aud 5 Vilhelm Bjerknes hus   Abstrakt kunst - konkret kunst  Forelesning 2 timer 
22.10.2009Bente Larsen  aud 2 Helga Engs hus  Surrealismen  Forelesning 2 timer 
26.10.2009Bente Larsen  aud 1 Helga Engs hus   Abstrakt ekspresjonisme  Forelesning 2 timer 
28.10.2009Bente Larsen  aud 5 Vilhelm Bjerknes hus   Minimalisme  Forelesning 2 timer 
29.10.2009Bente Larsen  aud 2 Helga Engs hus  Konceptkunst  Forelesning 2 timer 
02.11.2009Bente Larsen  aud 1 Helga Engs hus   Popkunst  Forelesning 2 timer

NB! i løpet av dagen publiseres resultatet på den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven. Studenter som ikke ha fått godkjent sin oppgave kan levere revidert oppgave innen mandag 9.11 kl. 14:00 i en egen tilpasset innleveringsmappe i grupperommet sitt

03.11.2009Brigitte Stolpmann og Anny Fremmerlid    Gruppe 1  Eksamensseminar 
04.11.2009Bente Larsen  aud 5 Vilhelm Bjerknes hus  Samtiden  Forelesning 2timer 
04.11.2009Brigitte Stolpmann og Anny Fremmerlid    Gruppe 3  Ekamensseminar

NB! det er også forelesning tidligere på dagen

05.11.2009Bente Larsen  aud 2 Helga Engs hus  Samtiden  Forelesning 2 timer 
05.11.2009Brigitte Stolpmann og Anny Fremmerlid    Gruppe 2  Eksamensseminar

NB! Det er også forelesning tidligere på dagen! 

09.11.2009Espen Johnsen  aud 1 Helga Engs hus   arkitektur på 1900-tallet  Forelesning 2 timer

Avlyses på grunn av sykdom  

11.11.2009Espen Johnsen  aud 5 Vilhelm Bjerknes hus  arkitektur på 1900-tallet  Forelesning 2 timer

Avlyses på grunn av sykdom  

09.11.2009  Fronter  Annengangs innlevering av obligatorisk oppgave  NB! Annengangs innlevering av obligatorisk kvalifiseringsoppgave skjer innen kl. 14:00 i tilpasset innleveringsmappe i grupperommmet i Fronter!  
13.11.2009  Fronter  Resultat på annengangs innlevering   
16.11.2009Espen Johnsen   Aud 2, Helga Engs hus  Arkitektur på 1900-tallet   Forelesning 2 timer  
18.11.2009Espen Johnsen   Aud 7, Eilert Sundts hus  Arkitektur på 1900-tallet   Forelesning 2 timer  
Publisert 4. aug. 2009 14:03 - Sist endret 11. nov. 2009 11:34