Semesterside for KUN1002 - Høst 2011

NB! Ny forelesningstid:

Det blir en ekstra undervisningsgang Fredag 14. okt. kl.14.15-16.00 i Arne Næss auditorium i Georg Morgenstiernes hus for å erstatte forelesningen som på tirsdag 11.oktober måtte avbrytes p.g.a. teknisk svikt.

12. okt. 2011 13:48

NB! Tid og sted for gruppeundervisningen er endret per 30.mai 2011.

30. mai 2011 14:59