Antall sider oblig 1 og oblig 2

Det har dessverre blitt gitt to forskjellige beskjeder ang. antall sider på oblig 1 og oblig 2: en på emnesiden og en litt annen i oppgavesettet.

Derfor sier vi at: 

Oblig 1 skal være på 3-4 sider (slik det står i oppgavesettet). 

Oblig 2 skal være på 2-4 sider.

Publisert 13. sep. 2013 12:01