Pensum/læringskrav

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh: Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Vol. 1-2, London 2005. Thames & Hudson . (668 s.)
.

Frederique Lemerle og Yves Pauwels: Baroque Architecture 1600-1750, Flammarion, 2008. Kap. 2, (60s.) (NB! Utsolgt fra forlag. Info. gis på forelesning).

Alan Colquhoun: Modern Architecture, Oxford 2002. (288 p.).

Danbolt, Gunnar: Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå vikingtida til idag, 2.utg.(eller nyere), Oslo, 2001. Det norske samlaget. Kapittel 10-31.

Petra Ten-Doesschate Chu: Nineteenth Century European Art, 2nd ed., 2006. Prentice Hall . (544 s.).

Sutherland Harris, Ann: Art and Architecture of the Seventeenth Century, 2nd ed.New Jersey, 2008. Pearson Prentice Hall. (464 p.).

Totalt ca. 2200s.

Pensum i 1800-talls arkitektur legges ut i Fronter i form av artikler

Publisert 3. juni 2014 10:43