Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

13. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Obligatorisk flervalgsprøve

Utlevering av oppgaven: 31. august kl. 10:00

Innleveringsfrist: 14. september kl. 14:00

Merknad: Prøven tas i Canvas. Se også KUN1002 - informasjon om obligatoriske aktiviteter på semestersiden.

Obligatorisk innlevering 1

Utlevering av oppgaven: 31. august kl. 10:00

Innleveringsfrist: 24. september kl. 14:00

Merknad: Ut- og innlevering i Canvas. Se også KUN1002 - informasjon om obligatoriske aktiviteter på semestersiden.

Obligatorisk innlevering 2

Utlevering av oppgaven: 21. september kl. 10:00

Innleveringsfrist: 15. oktober kl. 14:00

Merknad: Ut- og innlevering i Canvas. Se også KUN1002 - informasjon om obligatoriske aktiviteter på semestersiden.

Hjemmeksamen

Utlevering av oppgaven: 10. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist: 13. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skriftlig eksamen

Tid: 27. november kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2020 03:25