Beskjeder

Publisert 19. sep. 2019 21:06
Publisert 2. juli 2019 15:35

Vennligst benytt siste utgave av Hal Foster:

 

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, David Joselit: Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, 3. utgave, London 2016. Thames & Hudson . (896 s.) .