Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. januar

Obligatorisk flervalgsprøve

Utlevering av oppgaven: 30. august kl. 10:00

Innleveringsfrist: 13. september kl. 14:00

Obligatorisk innlevering 1

Utlevering av oppgaven: 29. august kl. 10:00

Innleveringsfrist: 24. september kl. 14:00

Obligatorisk innlevering 2

Utlevering av oppgaven: 29. august kl. 10:00

Innleveringsfrist: 10. oktober kl. 14:00

Hjemmeksamen

Utlevering av oppgaven: 25. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 28. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skriftlig eksamen

Tid: 20. november kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2020 02:48