Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 25. mai 2005 16:33

Sensur faller tirsdag 14.juni kl 14.00. Se oppslag i Blindernveien 11

Publisert 8. apr. 2005 02:00

Det er gjort endringer i undervisningsplanen.

Publisert 6. apr. 2005 02:00

Oppsummeringen for gruppe 2 som skulle ha vært mandag 18. april er utsatt til mandag 2. mai.

Publisert 18. mars 2005 01:00

Den detaljerte undervisningsplanen er oppdatert.

Publisert 10. mars 2005 01:00
Publisert 6. mars 2005 10:44

Innlevering av obligatorisk oppgave:

Oppgaven og obligatorisk fuskerklæring må leveres senest torsdag 17. mars i Blindernveien 11 i ekspedisjonstiden (kl. 12:30 -15:00).

Oppgaven leveres i ett (1) eksemplar og skal ha følgende påskrift:

  • Emnekode (KUN1020)
  • Gruppenummer (eller 'ingen gruppe')
  • Kandidatnummer
  • Oppgaveteksten

Resultat (godkjent/ikke godkjent) vil bli slått opp på oppslagstavla i Blindernvn. 11 den 14. april.

Oppsummering for gruppene er i uke 16 (18.-22. april).

Frist for innlevering av ny oppgave for studenter som har fått 'ikke godkjent' på den obligatoriske oppgaven er 28. april.

Publisert 6. mars 2005 10:44

Obligatorisk fuskerklæring må leveres inn sammen med den obligatoriske oppgaven. Siste innleveringsdag er 17.03.05.

Oppgaven leveres i ett (1) eksemplar.

Publisert 7. feb. 2005 01:00

Tilleggsopplysning til obligatorisk oppgave: I arkitekturoppgaven - oppgave 2 - skal de to kirkene sammenlignes - dette var ikke nevnt i oppgaveteksten.

Publisert 17. jan. 2005 01:00

Den obligatoriske oppgaven legges ut på nett 24.01.

Publisert 11. jan. 2005 01:00

Påmelding til grupper

Det vil holdes gruppeundervisning i Blindernveien 11, i tillegg til forelesningene i uke 7, 8, 9 og 16.

Påmelding til grupper skjer i Blindernveien 11 den 13. og 14. januar kl. 12.30-15.00 begge dager.

  • Gruppe 1, mandager 12:15-14:00 seminarrom 1
  • Gruppe 2, mandager 17:15-19:00 seminarrom 2
  • Gruppe 3, onsdager 17:15-19:00 seminarrom 2
  • Gruppe 4, torsdager 12:15-14:00 seminarrom 2