Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Gardner`s : Art Through the Ages, revidert av Kleiner, Mamiya, & Tansay, Orlando, Florida , 11 th. ed. 2001: ( 140 s). Ch 12 The Art og Byzantium, Ch 16 Early Medieval Art in the West, Ch 17 Romanesque Art, Ch 18 Gothic Art.

Watkin, David: A History of Western Architecture, London 2000: Ch 3-5 (122s).

Jantzen, Hans: High Gothic, Pinceton 1984 ( 162s).

Panofsky, E: “Abbot Suger of St.Denis” i : Meaning in the Visual Arts, N.Y. 1955 og senere utgaver, s. 108-145 (37 s).

Benton, Janetta Rebold: Art of the Middle Ages, Thames & Hudson, London 2002 (300 s).

Brekke, N.G., Nordhagen, P.J., Lexau, S.S.: Norsk arkitekturhistorie : frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret, Oslo 2003. Det norske samlaget. Kapitel 5: Stavkyrkjene (s. 89-119) og kapitel 6: Steinkyrkjene (s. 120-154) (64 sider).

Danbolt, Gunnar: Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag (2. utgåva), Oslo 2004. Det norske samlaget. s. 14-78 (64 s.).

Totalt antall pesnumsider: ca 890 sider

Publisert 6. mars 2005 10:44