Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KUN1020 - Vår 2006

Uavhentede kvalifiseringsoppgaver i KUN1020 kan hentes i ekspedisjonen (åpent fra 10:00 - 14:00).

Oppgavene oppbevares frem til 5. mai.

4. apr. 2006 18:05

Beskjed til alle studentene: Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir noen forelesning 5. april, da det denne dagen er eksamen i KUN1010. Undervsningen vil dermed strekke seg frem til og med 26.april, slik at ikke noe undervisning går tapt. Se forøvrig 'Detaljert undervsiningsplan'.

27. feb. 2006 12:21

OPPGAVEINNLEVERING

Obligatorisk kvalifiseringsoppgave leveres til ekspedisjonskontoret innen onsdag 15. mars, kl. 14.00. For en utfyllende instruks om oppgaveinnlevering se her

13. jan. 2006 17:18