Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KUN1020 - Vår 2009

NB! Forelseningen på fredag (13.3) er flyttet til Auditorium 2, Sophus Bugges hus

11. mars 2009 14:48

Dagens forelesningen (11.03) som ble avlyst, tas igjen på fredag 13.03 - samme tid, samme sted.

11. mars 2009 10:47

Ny revidert undervisningsplan er lagt ut i dag 22.01.09.

22. jan. 2009 12:44