Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KUN1020 - Vår 2010

Frister for innlevering av kvalifiseringsoppgave

Innlevering og utlevering av obligatorisk kvalifiseringsoppgave skal skje i Fronter til følgende frister.

Utlevering i Fronter: 15. februar kl. 10.00

Innlevering i Fronter: 1. mars kl.14.00

Kunngjøring av resultat i Fronter: 8. mars

Andregangs innlevering i Fronter: 15. mars kl.10.00

Kunngjøring av resultat i Fronter: 22. mars

Studenter som er i tvil om de har godkjent obligatorisk oppgave fra tidligere, bes kontakte studiekonsulenten.

8. jan. 2010 15:13

Obligatorisk kvalifiseringsoppgave

Studenter som ikke har en gyldig obligatorisk kvalifiseringsoppgave, må levere dette før de kan gå opp til eksamen i emnet. Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven blir levert ut ved semesterstart, og har innleveringsfrist 1. mars. Studenter som ikke får godkjent kvalifiseringsoppgaven får en ny tidsfrist på seg til å levere på nytt. Nærmere beskjed om dato for resultat og andregangs innlevering kommer senere.

10. des. 2009 15:08