Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Korte ekskursjoner i Oslo og omegn med analyser på stedet av arkitektur, byplan og miljøer

Hva lærer du?

Studenten gis øvelse i anlayse av arkitektur, byplan og bygningsmiljøer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ett eller flere periodeemner (KUN1010-1060)

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper fra ett eller flere periodeemner (KUN1010-1060)

Undervisning

Ett kurs per semester. Flere parallelle kurs dersom lærerresurssene tillater det. Korte forelesninger og praktiske øvelser på stedet med gjennomgang og diskusjon av obligatoriske øvingsoppgaver

Eksamen

En obligatorisk skriftlig oppgave per student på ca. 4 sider. Bestått/ikke bestått.

Annet

Minimum 10, maksimum 25 studenter

Det tas forbehold om endringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Ingen undervisning vår 2005

Eksamen

Ingen eksamen vår 2005

Undervisningsspråk

Norsk