Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KUN1080 - Vår 2004

Sensuren faller 21. mai kl 14.00 ved oppslag i Blindernveien 11.

14. mai 2004 02:00

Byvandringen onsdag 21. april (som står under "undervisning - tid og sted") utgår og erstattes av byvandringen onsdag 14. april.

2. apr. 2004 02:00

NB! Onsdag 31. mars og onsdag 14. april ER MØTESTEDET FORANDRET, DATO OG TIDSPUNKT ER DE SAMME SOM TIDLIGERE.

  • ONSDAG 31. MARS : MØTESTED CHRISTIANIA TORV.(Gå opp bakken fra Rådhusplassen - følg trikkeskinnen til det sted der den svinger til venstre. Gå til skulpturen "Hansken". Da står dere på Christiania torv ved Det gamle rådhuset - Legeforeningens store bygningskompleks ligger på den andre siden av gaten. Lærer blir Nils Anker fra Byantikvaren
  • ONSDAG 14. APRIL : MØTESTED UNIVERSITETSBYGNINGEN VED KARL JOHAN, PÅ TRAPPEN FORAN MIDTBYGNINGEN. Lærer blir Truls Aslaksby fra Byantikvaren
  • (onsdag 28. april blir som tidligere avtalt: Vigeland Museet)

29. mars 2004 02:00