Pensum/læringskrav

Estetikkens historie

1005 sider

Grunnbøker (310 s.)

 • Beardsley, Monroe C: Aesthetics from Classical Greece to the Present (London: The University of Alabama Press, 1975/66, s. 30-141 og s. 209-280, tot. 182s.)
 • Wallenstein, Sven-Olov, Bildstrider. Föreläsningar om estetisk teori (Alfabeta Bokförlag, 2001, s. 36-119 og s. 159-183, tot. 128s.)

Støttelitteratur:

 • The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd Edition, red. Gaut / Lopes, (London: Routledge, 2005)

Fra kompendium: "Mellomfagstillegg i kunsthistorie" (147 s.)

 • Kristeller, P.O., "The Modern Systems of the Arts. A Study in the History of Aesthetics", s. 71-131
 • Platon, Staten, X. Bok, s. 133-147
 • Aristoteles, Om diktekunsten, s. 149-163
 • Vitruvius, The Ten Books of Architecture, s. 172-74 (Bok I, kap. II) og s.179-80 (Bok III, kap.1)
 • Leonardo da Vinci, "The 'Paragone'", Book on Painting, s. 205-248
 • Vasari, Giorgio, "Preface", Lives of the most Eminent Painters, Sculptors and Architects, s. 275-285.
 • Lessing, Gotthold E., "The Purity of the Medium", Laocoon, s. 289-292

Fra: The Art of Art History: A Critical Anthology, red. D.Preziosi (Oxford University Press, 1998, 98 s.):

 • Kap 1: ”Art as history” s. 21-61 (40s, inneholder - Preziosi ”Introduction” / J.J. Winckelmann ”Reflections on the Imitation of Greek Works in Painting and Sculpture” / Whitney Davis ”Winckelmann Divided: Mourning the Death of Art history” / M.Baxandall ”Patterns of Intention”).
 • kap 2: ”Style” s. 109-163 (54s, - Preziosi ”Introduction” / H.Wölfflin ”Principles of Art History” / D.Summers ”Form, 19th Century Metaphysics, and the Problem of Art Historical Description” / M.Schapiro ”Style” / E.Gombrich ”Style”)
 • fra kap. 8: M.Schapiro ”The Still Life as a Personal Object”, s. 427-31.

Fra: Continental Aesthetics. Romanticism to Postmodernism, red. R. Kearney / D. Rasmussen (Oxford: Blackwell Publishers, 2001, 145s.)

 • Kant, Immanuel, The Critique of Judgment, s. 5-42(Norsk utg. anbefales: Kritikk av dømmekraften, overs. Espen Hammer, Oslo: Pax, § 1-23, 28, 39-50)
 • Hegel, G.W.F., Lectures on Aesthetics, s. 99-126
 • Nietzsche, Friedrich, The Birth of Tragedy, s. 143-159 (Norsk utg.: Tragediens fødsel, Oslo: Pax, 1993, s. 47-83)
 • Adorno, Theodor, Aesthetic Theory, s. 242-253 (Norsk utg.: Estetisk teori, overs. Arild Linneberg, Oslo: Gyldendal, s. 11-34)
 • Merleau-Ponty, Maurice, Eye and Mind, s. 288-293, del 1 og 2. Norsk utg. anbefales: Øyet og ånden (Oslo: Pax, 2000), s. 9-53.

Annen litteratur (alfabetisk; 305 s.)

 • Alberti, Leone Battista: “Book I”, On Painting (Penguin Classics, 1991, s. 37-59)
 • Derrida, Jacques: "Restitusjoner av sannheten i skonummer", Sannheten i maleriet (Oslo: Pax: 2004) s. 11-92 + “Etterord” av Espen Hammer (s. 239-259)
 • Greenberg, Clement: ”Modernist Painting”, Art in Theory 1900-2000 (Blackwell, 2003). Finnes også i norsk overs. (”Modernistisk maleri”, Den modernistiske kunsten, Oslo: Pax, 2004)
 • Heidegger, Martin: Kunstverkets opprinnelse (Oslo: Pax, 2000, s.7-52) + ”Etterord av Øverenget /Mathisen (s.135-155)
 • Jarvis, Simon, kap. 4 ”Art, Truth and Ideology”, i Adorno. A Criticial Introduction (London: Polity Press, 1998), s. 90-123.
 • Kjørup, Søren: ”Hvad er kunst”, i Kunstens filosofi. En indføring i æstetik (Roskilde Universitetsforlag, 2000, s. 23-43)

Publisert 24. apr. 2007 19:13 - Sist endret 26. juni 2007 15:01