Pensum/læringskrav

Grunnbøker (380 s.)

Larry Shiner: The Invention of Art, Chicago 2001. The University of Chicago Press. (ca. 200s.).

Kai Hammermeister, : The German Aesthetic Tradition, , Cambridge University Press 2002 (250 s.).

Monroe Beardsley: Aesthetics from Classical Greece to the Present, London 1975/66 . The University of Alabama press. s. 30-144 (182 s). .

Originaltekster

Alle tekster merket * finnes i kompendium til salgs i Kopiutsalget, Akademika

* Platon : "Staten" i X. bok:

*Aristoteles, ”Om diktekunsten” (14 s.)

*Augustin: "" i Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics, vol.II, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1970. Mouton. s. 60-63 (ca 2 s.).

*Thomas Aquinas: "" i Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics, vol.II, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1970. Mouton. 257-263 (ca. 3 s.).

*Vitruvius, ”The Ten Books of Architecture”, (Bok I, kap. II) og (Bok III, kap.1) (3 s.)

*Leonardo da Vinci, "The 'Paragone'", Book on Painting (43 s.)

*Giorgio Vasari, "Preface", Lives of the most Eminent Painters, Sculptors and Architects (10 s.)

*Leone Battista Alberti: “Book I”, On Painting, Penguin Classics, 1991, s. 37-59. (22 s.)

Alexander Gottlieb Baumgarten: ”Fra Aesthetica (1750)” i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 11-16 (5 s.)

David Hume: “Om Standarden for smak (1757)”i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 17-31 (14 s.)

Lessing, Gotthold E., “Fra Laokoon. Oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766)” i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 43-55 (12 s.)

Immanuel Kant: ”Fra Kritikk av dømmekraften (1790) i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 56-93 (37 s.)

G.W.F. Hegel: ”Fra Innledning til estetikken (1835, forbedret utgave 1842)” i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 117-143 (26 s.)

*G.W.F. Hegel: ”Development of the Ideal into the Particular Forms of Art” i Kearny, Rasmussen (ed.), Continental Aesthetics. Romanticism to Postmodernism, Oxford, Blackwell, 2001, s. 119-125 (13 s.)

Maurice Merleau-Ponty: ““Cézannes tvivl” fra Sens et non-sens (1948)”, i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 254-269 (15 s.)

*T.W.Adorno: Estetisk teori, Trondheim 1999, s. 157-166 (9 s.)

*Roland Barthes: “The Death of the Author”, i Kearny, Rasmussen (ed.), Continental Aesthetics. Romanticism to Postmodernism, Oxford, Blackwell, 2001, s. 371-74 (ca. 6 sider)

*Hélène Cixous, ”The Laugh of the Medusa”, i Kearny, Rasmussen (ed.), Continental Aesthetics. Romanticism to Postmodernism, Oxford, Blackwell, 2001, s. 388-400 (ca. 24 s.)

*Michel Foucault, ”This is not a Pipe”, i Kearny, Rasmussen (ed.), Continental Aesthetics. Romanticism to Postmodernism, Oxford, Blackwell, 2001, s. 374-388 (28 s.)

*Martin Seel, ”Estetikk og hermeneutikk”, i Larsen (red.), Estetikk. Sansning, erkjennelse og verk, Oslo, Unipub, 2006, s. 21-31 (10 s.)

*Gottfried Boehm, ”Hinsides Språket? Bemerkninger til bildenes logikk” i Larsen (red.), Estetikk. Sansning, erkjennelse og verk, Oslo, Unipub, 2006, s. 31-45 (14 s.)

Publisert 2. apr. 2009 14:26 - Sist endret 14. aug. 2009 18:15