Pensum/læringskrav

Oversiktsbøker

Kai Hammermeister: The German Aesthetic Tradition, 2002. Cambridge University Press . (250 s.).

Monroe Beardsley: Aesthetics from Classical Greece to the Present, London 1975/66 . The University of Alabama press. s. 30-241 (211 s).

Alle tekster merket * finnes i kompendium til salgs i Kopiutsalget, Akademika

1: Antikken

* Platon : "X. bok" i Staten Annen del 1946, ss 437-459, 1-2.

2: Antikken

*Aristoteles: "”Om diktekunsten” " i 1989, Dreyers forlag. s 25-38, 85-93 (14 s.).

3: Middelalder

* Plotin: "Om det skjønne" i Enneade, 6. bok: Ed. H. Ludin Jansen, Bokklubben 2007. s 29-36 .

* Wladyslaw Tatarkiewicz: "Augustinus" i Barret, C (Red.): History of Aesthetics, vol.II, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1970. Mouton. s. 60-63.

* Wladyslaw Tatarkiewicz: "Thomas Aquinas" i Barret, C (Red.): History of Aesthetics, vol.II, Medieval Aesthetics, Warszawa 1970. Mouton. ss 257-263.

*Abbot Suger: On the Abbey Church of St. Denis and its Art Treasures, New Jersey, 1948. Princeton university Press. s. 46-49, 62-65 linje. 6, s. 100-101,159-166,182-186, 220-223.

4 Renessansen

*Wladyslaw Tatarkiewicz : "Teksts from Ficino" i M. Ficino : History of Aesthetics,Vol. III, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1974. s. 107-111.

*Leone Battista Alberti: “Book I”, On Painting, Penguin Classics, 1991, ss 37-59

*Leone Battista Alberti: "Texts from Alberti" i Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics, Vol. III, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1974. s. 92-98.

*Leonardo da Vinci: "Texts from Leonnardo da Vinci" i Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics, Vol. III, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1974. s. 136-140.

5 Empirismen/rasjonalismen

Alexander Gottlieb Baumgarten: ”Fra Aesthetica (1750)” i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 11-17 (5 s.)

David Hume: “Om Standarden for smak (1757)”i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 17-32 (15 s.)

Edmund Burke: "Fra A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas o f the Sublime and Beautiful" i Bale, Bø-Rygg (red.): Estetisk teori, Oslo 2008. Universitetsforlaget. s. 32-43.

*William Hogarth: The Analysis of Beauty, Oxford 1955. s. 65-82, plate 10-11, s. 237-238.

6. Idealisme

Immanuel Kant: ”Fra Kritikk av dømmekraften (1790) i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 56-94 (38 s.)

7. Idealisme

G.W.F. Hegel: ”Fra Innledning til estetikken (1835, forbedret utgave 1842)” i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 117-144 (27 s.)

*Friedrich W.F.Hegel: "Part II: Development of the Ideal into the Particular Forms of Art" i Kearnley, R & Rasmussen D.: Continelta Aesthetics. Romaticism to Postmodernism , 2001. ss 119-126.

8. Romantikken, tidlig modernisme

*Friedrich Schlegel: "Athenäum-fragmenter, nr. 116“ (1798) " i Frederich Schlegel: Athenäum fragmenter, København 2000. Gyldendal. s. 106-107 .

Karl Marx: "Fra „-innledning til Grundrisse (1857/58)" i Bale, Bø-Rygg (red.): Estetisk teori, Oslo 2008. Universitetsforlaget. s. 165-167.

Friedrich Nietzsche: "Fra Den lystige vitenskap (1882) og Avgudernes ragnarok (1888) " i Bale, Bø-Rygg (red.): Estetisk teori, Oslo 2008. Universitetsforlaget. s. 173-181.

9: Det moderne

Theodor W. Adorno: "Frau Estetisk teori (1970)" i Bale, Bø-Rygg (red.): Estetisk teori , Oslo 2008. Universitetsforlaget. s. 328-355.

10: Fenomenologi

*Martin Heidegger: Kunstverkets opprinnelse (1950), Oslo, 2000. Pax. s. 29-32, 43-46 .

11: Fenomenologi

Maurice Merleau-Ponty: ““Cézannes tvivl” fra Sens et non-sens (1948)”, i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori. En antologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 254-270 (16 s.)

12: Postmodernisme

*Gilles Deleuze: Francis Bacon, the logic og sensation, London, 1981, contiuum, 2003. s. 34-44, 56-65.

13: Postmodernisme

* Roland Barthes: "Ch 23: The Death of the Author" i Kearney, R & Rasmussen (Red.): Continental Aesthetics. Romanticism to Postmodernism , 2001. ss 371-373.

* Michel Foucault: "Hva er en forfatter?" i Kittang et. al.: Moderne litteraturteori, en antologi, 2003. Universitetsforlaget. 287-302.

*Hélène Cixous, ”The Laugh of the Medusa”, i Kearny, Rasmussen (ed.), Continental Aesthetics. Romanticism to Postmodernism, Oxford, Blackwell, 2001, s. 388-400 (ca. 24 s.)

14:Æstetik og tolkning

Hans-Georg Gadamer: "Die Aktualität des Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und Fest, (1977) " i Bale, Bø-Rygg (red.): Estetisk teori, Oslo, 2008. Universitetsforlaget. s. 355-371.

*Martin Seel, ”Estetikk og hermeneutikk”, i Larsen (red.), Estetikk. Sansning, erkjennelse og verk, Oslo, Unipub, 2006, s. 21-31 (10 s.)

Publisert 5. apr. 2011 09:35 - Sist endret 31. mai 2011 17:02