Beskjeder

Publisert 16. nov. 2017 08:21

Til alle studenter på KUN2000: Undervisningen 16. november kl. 10.15 er dessverre avlyst. Se timeplanen for detaljer og tidspunkt for ny undervisning.

Publisert 11. apr. 2017 14:08

Syk på eksamensdagen eller dagen du skal gjennomføre muntlig fremlegg? Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/