Pensum/læringskrav

Pensum KUN2000/4000: Estetikkens Historie, Høst 2017.

(totalt: 952 sider)

 

 

Bøker

Bale, Kjersti og Bø-Rygg, Arnfinn (red.). Estetisk teori. En antologi. (Oslo: Universitetsforlaget, 2008). (Utvalgte tekster, 116 sider)

 

Beardsley, Monroe. Aesthetics from Classical Greece to the Present. (Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1966/1975). (30-241) (211 sider)

 

Bø-Rygg, Arnfinn og Berg Eriksen, Trond (red.). Klassisk estetisk teori. Fra Platon til Diderot. (Oslo: Universitetsforlaget, 2012). (Utvalgte tekster, 202 sider)

 

Hammermeister, Kai. The German Aesthetic Tradition. (Cambridge: Cambridge UP, 2002). (250 sider)

 

Heidegger, Martin. Kunstverkets opprinnelse. (Oslo: Pax, 2000). (102 sider)

 

Merleau-Ponty, Maurice. Øyet og ånden. (Oslo: Pax, 2000). (71 sider)

 

 

 

 

Publisert 5. mai 2017 11:19 - Sist endret 24. aug. 2017 10:57