Semesterside for KUN2000 - Vår 2006

Hjemmeeksamen mandag 15 mai til fredag 19 mai

Oppgaven blir gjort tilgjengelig fra instituttets ekspedisjonskontor mandag 15 mai kl 10:00. Den gis kun ved personlig fremmøte.

Besvarelsen skal leveres til instituttets ekspedisjonskontor senest fredag 19 mai kl 14:00.

Full instruks for eksamensinnlevering samt forsider og fuskerklæring finner du her

10. mai 2006 12:34

Beskjed til studentene: Det blir ingen undervisning torsdag 9. mars grunnet Åpen dag på Universitetet.

1. feb. 2006 11:57