Dette emnet er nedlagt

KUN2010 – Tidlig kristen og bysantinsk kunst

Kort om emnet

Monumentbasert undervisning om hovedverk innenfor tidlig kristen og bysantinsk kunst, hovedsakelig billedkunst

Hva lærer du?

Studentene får en fordypningskompetanse i tidlig kristen og bysantinsk kunst ved studier av utvalgte monumenter. Studentene blir øvet i komparative studier av monumentenes stil og ikonografi, og blir oppfordret til å anvende teoretiske og litterære tekster i analyse av enkelte monumenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått KUN1020 eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Grunnkunnskaper i middelalderens kunsthistorie tilsvarende KUN1020 (middelalder)

Undervisning

Kurset vil strekke seg over 6- 8 uker, 1 eller 2 ganger i uken. Undervisningen består av forelesninger og seminarreferater.Krav om en seminaroppgave evt. referat (45 min.)

Eksamen

Semesteroppgave: 10 standardsider.

Annet

Det tas forbehold om endringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Det er ikke undervisning eller eksamen i dette emnet lengre.

Undervisningsspråk

Norsk