Pensum/læringskrav

Pensum består av en obligatorisk fellesdel og en selvvalgt del. Det obligatoriske pensumet vil foreligge ved Det norske instituttet i Roma ved kursstart. Det er gode kopieringsmuligheter ved instituttet.

Den selvvalgte delen kan settes opp i samarbeid med faglærer, og skal leveres sammen med semesteroppgaven.

Publisert 14. aug. 2006 13:39 - Sist endret 14. aug. 2006 14:02