Innlevering av obligatorisk kvalifiseringsoppgave i uke 36

Til alle studenter på KUN2063/4063 Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid. Dere skal levere skriftlig kvalifiseringsoppgave i uke 36. Kvalfiseringsoppgaven er obligatorisk og må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Mer informasjon om kvalifiseringsoppgaven får dere av faglærer i undervisningen. 

Syk eller tekniske problemer på innleveringsdagen av kvalifiseringsoppgave? Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/

Publisert 23. mai 2016 12:21 - Sist endret 7. sep. 2016 14:16