Semesterside for KUN2063 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kunngjøringsfristen er dessverre utsatt til i morgen, torsdag 5. januar. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

4. jan. 2017 11:51

Til alle studenter på KUN2063/4063 Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid. Dere skal levere skriftlig kvalifiseringsoppgave i uke 36. Kvalfiseringsoppgaven er obligatorisk og må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Mer informasjon om kvalifiseringsoppgaven får dere av faglærer i undervisningen. 

Syk eller tekniske problemer på innleveringsdagen av kvalifiseringsoppgave? Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/

23. mai 2016 12:21