Pensum/læringskrav

PENSUMLISTE

 

KUN2063/KUN4063 Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid

 

NB! Pensumlisten er under utarbeidelse. Lærerne gir nærmere angivelse av hvilke tekster som brukes i undervisningen og som danner grunnlag for obligatorisk kvalifiseringsoppgave og hjemmeeksamen (oppgis muntlig i timene og/eller i detaljert undervisningsplan).

 

 

Litteratur som er tilgjengelig i bokhandel/ebokhandel eller bibliotek:

 

Bäckström, Per & Bodil Børset red. 2011. Norsk avantgarde. Oslo, Novus forlag, 9-34, 143-178, 331-356, 367-385, 493-501

 

Danbolt, Gunnar 2014. Frå modernisme til det kontemporære. Tendensar i norsk samtidskunst etter 1990. Oslo, Samlaget

 

Harrison, Charles & Paul Wood red. 2003. Art in theory 1900-2000. An anthology of changing ideas. Malden: Blackwell, 689-1188

 

Konsten och konstbegreppet 1996. Skriftserien Kairos, nummer 1, Raster förlag

 

O´Doherty, Brian 2002. I den hvide kube. Gallerirummets ideologi. København, Rævens sorte bibliotek, Politisk rev

 

Ustvedt, Øystein 2011. Ny norsk kunst etter 1990. Bergen, Fagbokforlaget

 

 

Litteratur som kan leses online, Oria UiO:

 

Berg, Knut red. 1983 (eller senere utgaver). Norges kunsthistorie. Inn i en ny tid. B. 7 (Hans-Jakob Brun). Oslo, Gyldendal, 93-242 Link

 

Dæhlin, Erik. Norsk samtidskunst 1990. Oslo, Teknologisk forlag, 87-213 Link

 

Hellandsjø, Karin 1978. Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945-1965. Oslo, Gyldendal

Link

 

Kirkholt, Tore 2002. ”Kritikken av overflaten”. Kunst og Kultur, nr. 4, 194-217 Link 

 

Malmanger, Magne 1967. ”Norsk kunst i dag”. Kunst og Kulturs serie Link

 

Pedersen, Gro Benedikte 2008. ”Amerikanernes inntog i den kalde kunstkrigen”. Kunst og Kultur, nr. 2, 81-89 Link 

 

Ustvedt, Øystein 2008. ”Norge og den abstrakte ekspresjonismen”. Kunst og Kultur, nr. 2, 2008, 90-107 Link

 

 

Oppslagsverk:

Norsk kunstnerleksikon er tilgjengelig online, Oria, UiO

 

Publisert 29. apr. 2016 15:26 - Sist endret 25. aug. 2016 15:15