Semesterside for KUN2063 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Syk eller tekniske problemer på innleveringsdagen av skriftlig oppgave eller eksamen? Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/

11. apr. 2017 14:15