Semesterside for KUN2070 - Vår 2006

Hjemmeeksamen tirsdag 9 mai til fredag 12 mai

Oppgaven blir gjort tilgjengelig fra instituttets ekspedisjonskontor tirsdag 9 mai kl 10:00. Den gis kun ved personlig fremmøte.

Besvarelsen skal leveres til instituttets ekspedisjonskontor senest fredag 12 mai kl 14:00.

Full instruks for eksamensinnlevering samt forsider og fuskerklæring finner du her

5. mai 2006 13:51

VIKTIG: Det har vært et par endringer når det gjelder datoene for gruppeundervisningen. De korrekte datoene for når gruppeundervisningen finner sted er lagt ut under Praktisk informasjon.

13. jan. 2006 18:26