Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Litteratur merket med (K1,2 eller 3) er i kompendium 1,2 eller 3.

Litteratur merket med (F) blir utlevert som pdf-fil i Fronter.

Innføring og oversikt

(K1) Berg, Knut: "Naturalisme og nyromantikk 1870-1900" i Berg, Knut : Norges malerkunst, bd. 1, 2002 (1993). Oslo . s. 351-501.

(F) Pohl, Frances K., ”The Decline of History Painting: Germany, Italy, and France”, i Stephen F. Eisenmann (red.) : Nineteenth Century Art. A Critical History , 2001 [1994]. London: Thames & Hudson. 225-237. (12 s).

Videre lesning (ikke obligatorisk):

(F) Nochlin, Linda, ”The Nature of Realism,” i: Realism, 1990 [1971]. Penguin. 13-56. (43 s).

1. Det nasjonale og det internasjonale. Hva er norsk kunst?

(F) Danbolt, Gunnar, ”Astrup og det nasjonale”, i Einar Wexelsen et al: Nikolai Astrup. Tilhørighet og identitet , Oslo. Labyrinth Press. 52-75. (23 s).

(K2) Malmanger, Magne: "Norsk kunstdebatt ved modernismens terskel. Fra ”erindringens kunst” til det dekorative" i Kunst og Kultur, Oslo, 1985. serie 1, (45 s).

(K2) Messel, Nils: "Andreas Aubert om kunst, natur og nasjonalitetet" i Skedsmo, Tone (red.): Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet, Oslo, 1995. Nasjonalgalleriet. s. 49-67.

Videre lesning (ikke obligatorisk):

(F) Hellandsjø, Karin, ”Monet og Norge”, i: Impressionismen og Norden , København, 2003. 245-259. (14 s).

Hodne, Bjarne: Norsk nasjonalkultur: En kulturpolitisk oversikt , Oslo 1994. Universitetsforlaget.

(K2) Lange, Marit Ingeborg, ”Erik Werenskiold. En norsk kunstner og hans forhold til svenske venner”, i Hans O. Boström (red.), : Nation och Union. Konst och konstnärer i Sverige, Norge och Värmland under unionstiden , Arvika: Rackstadmuseet, 2005 . 76-102. (26 s).

(F) Poulsson, Vidar: Frits Thaulow. En internasjonal maler , Oslo 2006. Labyrinth Press. 9-32. (23 s).

(F) Sørby, Hild, ”Bazarer med Trængsel af Folk og Fæ, Skrig og Spetakel. Studietur til Egypt”, i : Nicolai Ulfsten , Oslo, 1997. Messel Forlag. 61-79. (18 s).

2. München

(K2) Lange, Marit: "Norske malere i München i 1870-årene. Godt øl – hele hemmeligheten?" i Svermeri og virkelighet. München i norsk maleri, 2002. Oslo. s. 8-19 (11 s).

(K2) Ljøgodt, Knut: "…Et glimt af Oldtidsdage. München og norsk historiemaleri" i Lange, Marit : Svermeri og virkelighet : München i norsk maleri , Oslo 2002. Nasjonalgalleriet. s.8-19. (11 s).

(K3) Werenskiold, Marit: "Erik Werenskiold in Munich 1875-1881" i Konsthistorisk Tidskrift, , 1999. 2/1999, årg. 68, s. 81-98 (17 s).

3. Paris

(F) Berman, Patricia: ”Den sublime storbyen og dannelsen av den moderne kunstner” i: Munch blir ”Munch”. Kunstneriske Strategier 1880-1892 , Oslo, 2008. Munch-museet. 139-156. (18 s).

(K2) Malmanger, Magne: "”Impressionismen” og Impressionisten. Christian Krohg og det moderne gjennombrudd i 1880-årene" i Oscar Thue og Ingeborg Wikborg (red.): Christian Krohg, Oslo, 1987. s. 31-49 (18 s).

(F) Messel, Nils, ”Norske impressioner”, i : Impressionismen og Norden , København, 2003. 207-225. (18 s).

(F) Shiff, Richard, ”Defining ’Impressionism’ and the ’Impression’”, i Jonathan Harris (ed.), : Art in Modern Culture. An Anthology of Critical Texts , New York:1992. Harper Collins. 181-188. (7 s).

Videre lesning (ikke obligatorisk):

(F) Clark, T.J., ”The Painting of Modern Life”, i Jonathan Harris (ed.), : Art in Modern Culture. An Anthology of Critical Texts , New York, 1992. Harper Collins. 40-50. (10 s).

(K3) Aaserud, Anne: "Tolkninger av impresjonismen i Norge i 1880-årene" i Kunst og Kultur, 1994. 2/1994, årg. 77, s. 105-118 (13 s).

4. Kristiania

(F) Bjerke, Øivind Storm: “Stil og teknikk som strategiske virkemiddel innenfor ‘mellomgenerasjonen’ 1882-86”, i : Munch blir ”Munch”. Kunstneriske Strategier 1880-1892, Oslo, 2008. Munch-museet. 35-60. (25 s).

(K1) Fosli, Halvor: "Christian Krohg: bohemkretsens storborgar og æresmedlem" og : "" i Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska, Oslo, 1994. Samlaget. s. 371-391 (20s).

(K3) Lindwall, Bo: ”Konstnärsrevolterna”, i Knut Berg (red.), : 1880-årene i nordisk maleri , Oslo, 1985. Nasjonalgalleriet. 17-24. (8 s) .

(F) Mørstad, Erik, ”Christian Krohgs kunstteori i 1880-årene”, : Kunst og Kultur, , nr. 2, 1991. 69-107. (38 s).

(K3) Werenskiold, Marit: "Werenskiold og Thaulow som kampfeller: Kunstnerrevolusjonen 1881-1884" i Frits Thaulow og Erik Werenskiold, 1998. Lillehammer Kunstmuseum . s. 4-31 (27s).

Videre lesning (ikke obligatorisk):

(K1) Berg, Knut og Thue, Oscar: "Sosial tendens-kunst" i 1880-årene i nordisk maleri, 1985. Nasjonalgalleriet, Oslo. s. 25-32 (7 s).

(F) Bjerke, Øivind Storm: "Edvard Munch, The Sick Child: form as content" i Mørstad, Erik (red.): Edvard Munch. An Anthology, Oslo 2006. Unipub. s. 65-86 (21s).

(F) Høyfødt, Frank: "The Kristiania Bohemia reflected in the art of the young Edvard Munch" i Mørstad, Erik (red.): Edvard Munch. An Anthology, Oslo, 2006. s. 15-41 (26 s).

(K3) Mørstad, Erik: "Kunstneren som motiv: 1878-1900. Teoretisk og ikonografisk kontekst" i Ugelstad, Janike Sverdrup (red.): Portrett i Norge, Oslo, 2004. Norsk Folkemuseum. s. 14-37 (23 s).

(K3) Ringbom, Sixten: "Nordisk 80-tal: Verklighet, luft och ljus i Knut Berg (red.)" i 1880-årene i Nordisk maleri, Oslo, 1985. Nasjonalgalleriet . s. 7-16 (9 s).

5. Kvinneliv, kunstnerliv

(F) Pollock, Griselda, ”Modernity and the Spaces of Femininity,” i Jonathan Harris (ed.), : Art in Modern Culture. An Anthology of Critical Texts , New York:1992. Harper Collins. 121-135. (14 s).

(F) Wichstrøm, Anne: Kvinneliv. Kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900, Oslo, 1997. 7-187 s. (180s).

6. Kunstnerkoloniene

(F) Mørstad, Erik, ”Christian Krohg i Skagen: Et norsk perspektiv”, i Annette Johansen og Mette Bøgh Jensen (red.) : Christian Krohg og Skagen , Skagen:2004. Skagen Museum og Lillehammer Kunstmuseum,. 12-22. (10 s).

(F) Sørby, Hild: Jærmaleriet fra landskap til visjon , Stavanger, Oslo, Bergen, Tromsø: 1983. Universitetsforlaget. 14-49. (35 s).

(K3) Thomsen, Ingrid Reed: "Christian Skredsvig. En kort biografi med hovedvekt på Fleskum-tiden" i Seljefløytens toner. Fleskum-malerne, 2002. Kistefos-museet . s. 25-37 (12s).

(K3) Werenskiold, Marit: "Kunstnerkolonien i Holmsbu. Henrik Sørensen, Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen m.fl." i Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 1999, 2002. s. 359-375 (16 s).

Videre lesning (ikke obligatorisk):

(K1) Halén, Widar: "Gerhard Munthe og den bevegelse som fra Japan går over Europa nu" i Skedsmo, Tone (red.): Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet, Oslo, 1995. s. 77-91 (14 s).

(F) Jacobs, Michael: The Good and Simple Life. Artist Colonies in Europe and America , Oxford, 1985. Phaidon. 10-41, 88-110. (53 s).

(K1) Kokkin, Jan: "Japonisme i Eilif Peterssens kunst" i Sørlie, Nina (red.): Seljefløytens toner. Fleskum-malerne, 2002. Kistefos-museet . s. 66-78.

7. Nyromantikk og symbolisme

(F) Berman, Patricia G., ”Edvard Munch’s ’Modern Life of the Soul’”, i Kynaston McShine (red.), : Edvard Munch. The Modern Life of the Soul , New York:2006. The Museum of Modern Art,. 35-51. (16 s).

(K1) Bjerke, Øivind Storm: "Symbol og fantasi møtes i maleriet" i Skedsmo, Tone (red.): Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet, Oslo, 1995. Nasjonalgalleriet. s. 93-112 (19 s).

(F) Bjerke, Øivind Storm, ”Edvard Munch and Harald Sohlberg”, i : Edvard Munch. Harald Sohlberg. Landscapes of the Mind , New York: . National Academy of Design. 81-98. (17 s).

(F) Kokkin, Jan, utdrag fra ”Stemninger”, i : Eilif Peterssen. Mellom stemninger og impresjon , Oslo,2009. Pax. 149-178. (29 s).

(F) Nochlin, Linda, ”Symbolism and the Dialectic of Retreat,” i Stephen F. Eisenman (red.), : Nineteenth Century Art. A Critical History , London: 2001 [1994]. Thames & Hudson. 304-336. (32 s).

Videre lesning (ikke obligatorisk):

(K2) Ljøgodt, Knut: "Gerhard Munthe mellom naturalisme og fantasikunst" i Hans-Olof Boström (red.): Nation och union : konst och konstnärer i Sverige, Norge och Värmland under unionstiden , Arvika:2005. Ideella föreningen Rackstadmuseet. s. 105-130.

(K3) Mørstad, Erik: "Edvard Munchs Livsfrise: struktur, kontekst og kritikk" i Kunst og Kultur, 2004. 3/2004, årg. 87, s. 122-155 (33s).

(F) Shiff, Richard, ”To move the eyes: Impressionism, Symbolism and well-being, c. 1891”, i Richard Hobbs (red.), : Impressions of French Modernity , Manchester og New York: 1998. Manchester University Press, . 190-210. (20 s).

(F) Sørensen, Gunnar: "Vitalismens år" i Lerheim, Karen og Ydstie, Ingebjørg (red.): Livskraft. Vitalismen som kunstnerisk impuls 1900-1930, Oslo, 2006. Munchmuseet, . s. 13-41 (28s).

8. Matisse-elevene

(K3) Werenskiold, Marit: De norske Matisse-elevene. Læretid og gjennombrudd 1908-1914, 1972. Oslo. s. 9-64, 74-111 (72 s).

Videre lesning (ikke obligatorisk):

(K1) Hoff, Svein Olav: "Norsk agrarpopulisme med fransk tilsnitt" i Kunst og Kultur, 1989/ 3. årg. 72, s. 156-170.

9. Kubisme og nyklassisisme

(K2) Lange, Marit og Messel, Nils: "Inn i et nytt århundre 1900-1914" i Berg, Knut (red.): Norges malerkunst, Oslo, 2002 (1993). bd. 2, s. 9-53 (44 s).

(F) Nergaard, Trygve, ”Mellom forskjellige skoler”, i : Bilder av Per Krohg , Oslo:2000. Aschehoug. 51-111. (50 s).

Videre lesning (ikke obligatorisk):

(F) Moberg, Ulf Thomas (red.), : Nordisk konst i 1920-talets avantgarde , Stockholm,1995. Cinclus.

(F) Mørch, Hilde, : Ragnhild Keyser. Fra plankubisme til naturalisme , (katalog), (Moss: . Galleri F15. 1999), 5-27.

10. Grafikk

(K1) Helliesen, Sidsel: "Sort og hvitt: grafikk og tegning" i Skedsmo, Tone (red.): Tradisjon og fornyelse : Norge rundt århundreskiftet, Oslo. 1995. Nasjonalgalleriet. s. 200-205 (5 s).

Totalt pensum: 1031 s (inkludert illustrasjoner)

Publisert 8. apr. 2010 16:08 - Sist endret 30. juni 2010 15:58