Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

PENSUM FORELIGGER SOM KOMPENDIER

TOTALT ANTALL SIDER 868

FRADAG FOR ILLUSTSRASJONER 30 %

TOTALT ANTALL SIDER Å LESE: 607

 

Kompendium 1:

Jan Askeland: "Året 1900 i norsk billedkunst" i Kunst og Kultur: 1982. s. 3 – 17, (14 s).

Richard R. Brettell: "Modern Art Movements" i Modern Art 1851 – 1929, Oxford History of Art: New York. s. 11 – 47, (36 s.).

Øivind Storm Bjerke: Harald Sohlberg, 1991. Gyldendal norsk forlag . s. 102 – 116; 187 - 194, (23 s.).

Øivind Storm Bjerke: "Symbol og fantasi møtes i maleriet" i T. Skedsmo (red.): Tradisjon og fornyelse, Norge rundet Århundreskiftet, 1995. Nasjonalgalleriet. s. 93 – 112, (19 s.).

Øivind Storm Bjerke: "Stil og teknikk som strategiske virkemidler innenfor ”Mellomgenerasjonen 1882 – 1886" i Ydstie og M. B. Guleng (red.): Munch blir ”Munch”, 2008,. Labyrinth Press. s. 35 – 60, (25 s.).

Øivind Storm Bjerke: "Cézannes betydning for Erik Werenskiold og hans krets" i Erik Werenskiold og hans krets. Utfordringen fra Cézanne, 2010. Lillehammer Kunstmuseum. s. 31 – 70, (39 s.).

Patricia Berman: "Body and body politic in Edvard Munch´s Bathing Men" i K. Adler og M. Pointon: The Body Imaged, Cambridge, New York,1993. s. 71 – 83, (12 s.) .

Patricia Berman: "Den sublime storbyen og dannelsen av den moderne kunsten" i Munch blir ”Munch, s. 139 – 156, (17 s.).

Steinar Gjessing: "Hellesen, Léger og Norge" i C. Derouet: Léger og Norden, 1992. Heni Onstad Kunstsenter . 109 – 118, (9 s.).

Henning Gran: "Omkring et semester hos Zahrtmann" i Kunst og Kultur: 1950. s. 177 – 192, (15 s.).

Svein Olav Hoff: "Norsk agrarpopulisme med fransk tilsnitt" i Kunst og Kultur 1989, s. 156 – 170, (14 s.).

John House: "Set udenfra" i Nordiske stemninger, 1987. Nasjonalgalleriet . s.19 – 28, (9 s.).

Jan Kokkin: "Gerhard Munthe som symbolist" i Gerhad Munthe, en radikal stilskaper, 2011. Labyrinth Press. s. 49 – 89, (40 s.).

Varnedoe, Kirk: ”Christian Krohg and Edvard Munch”, Arts Magazine, 1979, no. 8. upaginert. [8 s.].

 

Kompendium 2:

Christian Krohg: Kampen for tilværelsen, Oslo 1989. Gyldendal norsk forlag. s. 40 -41; 46 – 51: 61 – 62; 70 – 71; 94 – 96., (14 s.) .

Marit Ingeborg Lange: "Hjem Igjen" i Harriet Backer, 1995. Gyldendal norsk forlag. s. 151 – 173, (22 s.) .

Marit Ingeborg Lange: "Norske malere i München i 1870 – årene" i Svermeri og Virkelighet: 2002. Nasjonalgalleriet . s. 8 – 19, (10 s.).

Magne Malmanger: "Betryggende modernitet" i Tradisjon og fornyelse, 1995. s. 27 – 47, (20).

Magne Malmanger: "”Impressionismen” og Impressionisten" i O. Thue (red.): Christian Krohg, Nasjonalgalleriet 1987. s 31 – 49, (18 s.) .

Nils Messel: "Andreas Aubert om kunst, natur og nasjonalitet" i Tradisjon og fornyelse, 1995. s. 49 - 67, (18 s.).

Nils Messel: "Fra Munchs have til Matisse atelier. En impresjonistisk presentasjon av Ludvig Karsten og andre ”munchianere”" i Kunst og Kultur, 1989. s. 122 – 136, (14 s.).

Erik Mørstad: "Ateliermotivet i norsk billedkunst" i Kunst og Kultur, 1989. s. 186 – 218, (32 s.).

Erik Mørstad: "Christian Krohgs kunstteori i 1880 – årene" i Kunst og Kultur. s. 69 – 107, (48 s.).

Trygve Nergaard: Per Krohg, 2000. Aschehoug. s. 74 – 99, (25 s.).

Linda Nochlin: "The Nature of Realism" i Realism, Style and Cicilization, Penguin Books. 1971, s. 13 – 56, (43 s).

 

Kompendium 3:

Salme Sarajas – Korte: Nogle aspekter af den nordiske symbolisme: "" i Nordiske stemninger, 1987. s. 39 – 47, (8 s.).

Meyer Schapiro: "Nature of Abstract Art" i i Modern Art 19th and 20th Centuries, New York, 1978. Georges Braziller. s 185 – 211 (26 s).

Kenneth E. Silver: "Blue Horizons" i Esprit de Corps, 1989. Princeton University Press. s. 219 – 298, (79 s.).

Øystein Sjåstad: "Erik Werenskiolds middelvei. Møte med fransk kunst på 1880 – tallet" i N. Ohlsen: Erik Werenskiold, 2011. Nasjonalgalleriet. s. 33 – 41, (18 s.) .

Bengt Algot Sørensen: "Den nordiska profilen i den tyska tidsskriften ”Pan”" i H. H. Brummer og C. Lengefeled (red.): En glömd relation, Norden och Tyskland vid sekelskiftet, 1998. Carlssons. s. 175 - 203, (28 s.).

Gabriel P. Weisberg: "Reframing Naturalism" i Illusions of Reality: Amsterdam, 2010. van Gogh museum. s. 19 – 29, (10 s.).

Marit Werenskiold: De norske Matisse – elevene, 1972. Gyldendal norsk forlag . s. 28 – 41, (13 s.).

Marit Werenskiold: The Concept of Expressionism, 1984. Universitetsforlaget. s 95 – 117, 133 – 143, (32 s.).

Sigurd Willoch: "Italia i norsk nittiårskunst" i Kunst og Kultur: 1934. s. 33 – 53, (20 s.).

Ingebjørg Ydstie: "Kunstdebatt og kunstkritikk i 1880 – årene" i Konfrontasjon, Striden om Kunstforeningen 1875 – 1885, 1986. Oslo Kunstforening. s. 27 – 42, (15 s.).

 

Pensum tilgjengelig på internet:

Patricia G. Berman, Edvard Munch's Self-Portrait with Cigarette: Smoking and the Bohemian Persona, in Art Bulletin, 75, 1993 pp. 627-646. Lenke

Sjåstad, Øystein, "Blikkene i politilegens venteværelse" Kunst og kultur no. 3, 2012: 154-163. Lenke

 

 

Publisert 2. mai 2014 15:38