Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Berg, Knut og Thue, Oscar: "Sosial tendens-kunst" i 1880-årene i nordisk maleri, 1985. Nasjonalgalleriet, Oslo. s. 25-32.

Berg, Knut: "Naturalisme og nyromantikk 1870-1900" i Berg, Knut : Norges malerkunst, 2002 (1993). Oslo . bd. 1, s. 351-501.

Bjerke, Øivind Storm: "Edvard Munch, The Sick Child: form as content" i Mørstad, Erik (red.): Edvard Munch. An Anthology, 2006. Oslo. s. 65-86.

Bjerke, Øivind Storm: "Symbol og fantasi møtes i maleriet" i Skedsmo, Tone (red.): Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet, 1995. Nasjonalgalleriet. s. 93-112.

: "Christian Krohg: bohemkretsens storborgar og æresmedlem" og : "Oda Krohg: den deklasserte adelskvinne" i Fosli, Halvor: Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska, 1994. Oslo. s. 371-391, s. 392-424.

Halén, Widar: "Gerhard Munthe og den bevegelse som fra Japan går over Europa nu" i Skedsmo, Tone (red.): Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet, 1995. Oslo. s. 77-91.

Helliesen, Sidsel: "Sort og hvitt: grafikk og tegning" i Skedsmo, Tone : Tradisjon og fornyelse : Norge rundt århundreskiftet, 1995. Nasjonalgalleriet. s. 200-205.

Hoff, Svein Olav: "Norsk agrarpopulisme med fransk tilsnitt" i Kunst og Kultur, 1989/ 3. årg. 72, s. 156-170.

Høyfødt, Frank: "The Kristiania Bohemia reflected in the art of the young Edvard Munch" i Mørstad, Erik : Edvard Munch. An Anthology, 2006. Oslo. s. 15-41.

Kokkin, Jan: "Japonisme i Eilif Peterssens kunst" i Sørlie, Nina (red.): Seljefløytens toner. Fleskum-malerne, 2002. Kistefos-museet . s. 66-78.

Lange, Marit: Harriet Backer, 1995. Oslo. 332 s..

Lange, Marit og Messel, Nils: "Inn i et nytt århundre 1900-1914" i Berg, Knut (red.): Norges malerkunst, 2002 (1993). Oslo. bd. 2, s. 9-53.

Lange, Marit: "Norske malere i München i 1870-årene. Godt øl – hele hemmeligheten?" i Svermeri og virkelighet. München i norsk maleri, 2002. Oslo. s. 8-19.

Lange, Marit: "Erik Werenskiold. En norsk kunstner og hans forhold til svenske venner" i Hans O. Boström (red.): Nation och Union. Konst och konstnärer i Sverige, Norge och Värmland under unionstiden, 2005. Rackstadmuseet, Arvika . s. 76-102.

Ljøgodt, Knut: "…Et glimt af Oldtidsdage. München og norsk historiemaleri" i Lange, Marit : Svermeri og virkelighet : München i norsk maleri , 2002. Nasjonalgalleriet. s. 40-65.

Ljøgodt, Knut: "Gerhard Munthe mellom naturalisme og fantasikunst" i Hans-Olof Boström : Nation och union : konst och konstnärer i Sverige, Norge och Värmland under unionstiden , 2005. Arvika : Ideella föreningen Rackstadmuseet. s. 105-130.

Malmanger, Magne: "Norsk kunstdebatt ved modernismens terskel. Fra ”erindringens kunst” til det dekorative" i Kunst og Kultur, 1985. Oslo. serie 1, (45 s).

Malmanger, Magne: "”Impressionismen” og Impressionisten. Christian Krohg og det moderne gjennombrudd i 1880-årene" i Oscar Thue og Ingeborg Wikborg (red.): Christian Krohg, 1987. Oslo. s. 31-49.

Messel, Nils: "Andreas Aubert om kunst, natur og nasjonalitetet" i Skedsmo, Tone (red.): Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet, 1995. Nasjonalgalleriet, Oslo. s. 49-67.

Mørstad, Erik: "Edvard Munchs Livsfrise: struktur, kontekst og kritikk" i Kunst og Kultur, 2004. 3/2004, årg. 87, s. 122-155.

Mørstad, Erik: "Kunstneren som motiv: 1878-1900. Teoretisk og ikonografisk kontekst" i Ugelstad, Janike Sverdrup (red.): Portrett i Norge, 2004. Norsk Folkemuseum, Oslo . s. 14-37..

Ringbom, Sixten: "Nordisk 80-tal: Verklighet, luft och ljus" i 1880-årene i Nordisk maleri, 1985. Nasjonalgalleriet, Oslo . s. 7-24.

Sørensen, Gunnar: "Vitalismens år" i Lerheim, Karen og Ydstie, Ingebjørg (red.): Livskraft. Vitalismen som kunstnerisk impuls 1900-1930, 2006. Munchmuseet, Oslo . s. 13-41.

Thomsen, Ingrid Reed: "Christian Skredsvig. En kort biografi med hovedvekt på Fleskum-tiden" i Seljefløytens toner. Fleskum-malerne, 2002. Kistefos-museet . s. 25-37.

Werenskiold, Marit: De norske Matisse-elevene. Læretid og gjennombrudd 1908-1914, 1972. Oslo. s. 9-64, 74-111.

Werenskiold, Marit: "Werenskiold og Thaulow som kampfeller: Kunstnerrevolusjonen 1881-1884" i Frits Thaulow og Erik Werenskiold, 1998. Lillehammer Kunstmuseum . s. 4-31.

Werenskiold, Marit: "Erik Werenskiold in Munich 1875-1881" i Konsthistorisk Tidskrift, 1999. 2/1999, årg. 68, s. 81-98.

Werenskiold, Marit: "Kunstnerkolonien i Holmsbu. Henrik Sørensen, Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen m.fl." i Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 1999, 2002. s. 359-375.

Wichstrøm, Anne: Kvinneliv. Kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900, 1997. Oslo. (247 s.).

Aaserud, Anne: "Tolkninger av impresjonismen i Norge i 1880-årene" i Kunst og Kultur, 1994. 2/1994, årg. 77, s. 105-118.

(1386 sider m. ill.)

Publisert 15. jan. 2007 12:06 - Sist endret 15. jan. 2007 12:07