Beskjeder

Publisert 21. nov. 2014 10:09

Timeplanen er per dags dato ikke klar. Tidspunkt er korrekt, men antall undervisningsganger vil bli betydelig redusert når tidsperiode for ekskursjonen foreligger