Beskjeder

Publisert 17. des. 2018 09:33

Ekskursjonen til Italia foregår i uke 14-15. Første undervisningsdag på ekskursjonen  er 3. april og siste undervisningsdag er 10. april. Tema er kunst og urbanitet i senmiddelalder og tidligrenessanse. Ekskursjonen går til Firenze, Padova og Siena. Detaljert program kommer senere. Se for øvrig programmet for høsten 2016.