Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. april

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 25. april kl. 18:00

Innleveringsfrist: 26. april kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 16. mai

Obligatorisk muntlig framlegg og ekskursjon

Obligatorisk utkast til semesteroppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 07:26