Pensum/læringskrav

KUNSTEN I ITALIA FRA PROTORENESSANSEN TIL RENESSANSEN, CA. 1300-1500

 

Primærlitteratur:

Leon Battista Alberti, On painting, overs. Cecil Grayson; intro. Martin Kemp, (London: Penguin Books, 1991). Antall sider: 101

Giorgio Vasari, The lives of the most excellent painters, sculptors, and architects, overs. av Gaston du C. de Vere, intr. ved Philip Jacks (New York: Modern Library, 2006), ix-xxi; 3-105. Antall sider: 111.

 

Nb. Begge bøkene kan erstattes med italienske utgaver eller andre anerkjente oversettelser.

 

Artikler tilgjengelig på JSTOR via UiO:

 

Michael Viktor Schwarz, “Padua, its Arena and the Arena Chapel: A Liturgical Ensemble”,

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 73 (2010). Antall sider: 25

 

Barnaby Nygren,”Una cosa che non e': Perspective and Humour in the Paintings of Filippo Lippi”, Oxford Art Journal, vol. 29, no. 3 (2006). Antall sider: 20.

 

Eckart Marchand, "Monastic "Imitatio Christi": Andrea del Castagno's "Cenacolo di S. Apollonia", Artibus et Historiae, vol. 24, no. 47 (2003). Antall sider: 19

 

Yoni Ascher, “Michelangelo's Projects for the Medicean Tombs: Rereading of the Story of the Medici Chapel,” Artibus et Historiae, vol. 23, no. 46 (2002). Antall sider: 13.

 

Anthony Grafton, “Historia and Istoria: Alberti's Terminology in Context”, I Tatti Studies in the Italian Renaissance, vol. 8 (1999). Antall sider: 31.

 

Richard Stapleford, “Intellect and Intuition in Botticelli's Saint Augustine”, The Art Bulletin

vol. 76, no. 1 (1994). Antall sider: 11

 

William Hood, “Saint Dominic's Manners of Praying: Gestures in Fra Angelico's Cell Frescoes at S. Marco,” The Art Bulletin, vol. 68, no. 2 (1986). Antall sider:  11.

 

Rab Hatfield, “The Compagnia de' Magi”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes

vol. 33 (1970). Antall sider: 54.

 

Sekundær litteratur:

Michael W. Cole and Stephan J. Campbell, Italian Renaissance Art (New York: Thames and Hudson, 2012), s. 8-170; 232-295; 320-338. Antall sider: 238.

Nb. Boken kan erstattes med tilsvarende godt oversiktsverk over Italiensk kunst og kultur fra 1300-1500. Må godkjennes av faglærer.

Siena, Florence and Padua. Art, Society, and Religion 1280-1400. Vol. II: Case Studies, red. Nordman, Diana (Yale: Yale University Press, 1995). Antall sider: 279.

Michael Baxandall, Painting and Experience in 15th Century Italy (Oxford: Oxford University Press, 1988). Antall sider: 155.

 

 

 

 

Sum antall sider: 1054

Publisert 31. okt. 2018 15:31 - Sist endret 31. okt. 2018 15:43