Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KUN2121 - Høst 2005

For utlevering og innlevering av hjemmeeksamen se instruks for hjemmeeksamen

Utlevering av 3 dagers hjemmeeksamen: tirsdag 13. desember 2005, kl. 10.00-14.00 i Ekspedisjonen IFIKK, 4. etasje NT. Innlevering av besvarelse: fredag 16. desember 2005, kl. 10.00-14.00 i Ekspedisjonen IFIKK, 4. etasje NT.

11. nov. 2005 12:44

VIKTIG: Vurderingsformen på dette emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen, slik det fremkommer av lenken Eksamen -Tid og Sted. Beklagesligvis har emnebeskrivelsen oppgitt at vurderingsformen er en 4-timers skoleeksamen. Dette kan dere se bort ifra. Vi beklager på det sterkeste denne feilen.

2. nov. 2005 11:46