Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KUN2121 - Vår 2006

Hjemmeeksamen tirsdag 30 mai til fredag 2 juni

Oppgaven blir gjort tilgjengelig fra instituttets ekspedisjonskontor tirsdag 30 mai kl 10:00. Den gis kun ved personlig fremmøte.

Besvarelsen skal leveres til instituttets ekspedisjonskontor senest fredag 2 juni kl 14:00.

Full instruks for eksamensinnlevering samt forsider og fuskerklæring finner du her

10. mai 2006 12:45

Informasjon til studentene: Vi ber alle som følger dette emnet om å være oppmerksomme på emnets vurderingsform (se emnebeskrivelsen) da opplysningene tidligere, beklageligvis, var noe ufullstendige. Dette er nå blitt rettet opp.

7. feb. 2006 12:18