Nettsider med emneord «4AD»

Publisert 28. nov. 2013 18:29

Jeg argumenter i oppgaven for at den grafiske profilen til 4AD er en essensiel del av hvordan ”the 4AD sound” ble forstått. Det atmosfæriske lydbildet ble tilsynelatende speilet i de drømmende og ekspressive omslagene til den grafiske designeren Vaughan Oliver, som arbeidet sammen med fotograf Nigel Grierson og typograf Chris Bigg i designfirmaet 23 Envelope (senere i v23 uten Grierson). Omslagene bruker collage-teknikker og teksturer på en måte som hinter om punkens klipp og lim-uttrykk. Samtidig tok Vaughan Oliver eksplisitt avstand fra den ”postmodernistiske”, approprierende stilen han mente andre grafiske designere jobbet med, f.eks. Peter Savilles arbeider for Factory Records. I følge Oliver var hans egne arbeider mer inspirert av bl.a. de stemningsskapende filmene til David Lynch og Andrei Tarkovsky.

Publisert 27. nov. 2013 21:59

Her er noen eksempler på hva som kalles ”The 4AD sound”. Det er snakk om et slags atmosfærisk lydbilde som musikkritiker Simon Reynolds har kalt ”goth lite”, og som strengt tatt egner seg best til 4AD bandene Cocteau Twins og Dead Can Dance, samt studioprosjektet This Mortal Coil. I oppgaven er jeg interessert i å se på hvordan denne betegnelsen bygger opp merkevaren 4AD.

Publisert 29. sep. 2013 22:58