Nettsider med emneord «design»

Bildet kan inneholde: stol, møbler.
Publisert 21. apr. 2020 12:47
Bildet kan inneholde: bil, motorkjøretøy, klassisk bil, classic, kjøretøy.
Publisert 24. mars 2020 11:42

"By special appointment to her majesty... the American Woman"

Med fremveksten av amerikanske designbiler på midten av 1900-tallet ble også noen produsenter oppmerksomme på en økende interesse for bil blant kvinner. Dette var hovedmotivasjonen bak produksjonen av modellen Dodge La femme, en bil designet spesifikt for den kvinnelige bilisten. Ettersom bilers estetiske trekk ofte hadde en bestemmende rolle når kvinner skulle kjøpe bil, ble målet å skape en bil som skulle appellere til den "moderne kvinnen" 

Bildet kan inneholde: bygning, arkitektur, svart og hvit, fasade, historie.
Publisert 3. mars 2020 11:05

Henrik Bull ble den fremste representanten for jugendstilen i Norge. Dette kommer kanskje tydeligst frem gjennom hans virke som arkitekt. Hans første utkast til Nationaltheatret var skisset i nybarokk stil i 1890, mens det ferdige bygget fremstod preget av jugendstil da det stod ferdig ni år senere. Jugenstilen er kanskje enda tydeligere i Historisk museum og regjeringsbygningen (nå Finansdepartementet), som stod ferdige i henholdsvis 1902 og 04. Her er også de norske motivene til stede, som forankrer byggene i en nasjonalromantisk tradisjon. Kanskje kan man få en bedre forståelse av Bull som designer gjennom å studere hans virke som arkitekt.

Bildet kan inneholde: klær, yttertøy, standing, gatemote, mote.
Publisert 2. mars 2020 23:22

I forrige innlegg skrev jeg om dressens historie og dens rolle i kvinnemoten gjennom tidene – med hovedfokus på den ikoniske powersuiten fra 80-tallet. Videre vil jeg sette søkelys på dressens/powersuitens posisjon i motebildet i dag, og vårt forhold til den.

Bildet kan inneholde: museum.
Publisert 2. mars 2020 21:28

1950-tallet markerte begynnelsen på det vi refererer til som "Space age", en tid hvor verdensrommet og muligheten for romfart ble noe virkelighetsnært. I tråd med dette utviklet det seg ulike design for romskip, hvorav noen modeller har blitt stående som mer markante enn andre. "Space age" i amerikansk kontekst ble fremtredende etter oppskytningen av den sovjetiske satellitten Sputnik 1. Noen av de mer ikoniske og gjenkjennelige amerikanske romskip-designene ble allikevel blitt tegnet opp noen år før denne hendelsen. 

Bildet kan inneholde: mote modell, klær, mote, skjønnhet, dame.
Publisert 10. feb. 2020 19:56

I innleggene som følger vil jeg utforske spørsmål knyttet til temaet mote og kjønn. Jeg tar for meg ulike klesplagg/antrekk der jeg forteller litt om deres funksjon og betydning historisk og i dag. De to første innleggene vil handle om powersuiten

Bildet kan inneholde: landbil, kjøretøy, bil, motorkjøretøy, classic.
Publisert 10. feb. 2020 19:10

Årene mellom mindten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet regnes gjerne som en gullalder for amerikansk bildesign. Produksjon av biler på en kommersiell skala var i stor grad et resultat av et økonomisk skifte og en ny klassestruktur. Allerede mot slutten av 40-tallet begynte en økende produksjon av nye designbiler, og i samsvar med med denne utviklingen etablerte det seg også en kultur knyttet til eierskap og bruk av disse bilene. 

Publisert 20. feb. 2018 10:37

Although most objects in the exhibition Disobedient Objects were made in the heat of the moment, like the poster saying "I wish my boyfriend was as dirty as your politics," the plastic bottle gas mask was actually an object both designed and produced by the V&A.

Publisert 25. jan. 2018 18:02

The exhibition Disobedient Objects (2014-2015) at The Victoria and Albert Museum in London displayed objects that challenged conventional definitions of art and design. The objects on display were mostly everyday objects that originated from various grassroots activist movements from the late 1970s to the present. The objects on display were made to change the world.

Publisert 1. okt. 2015 13:57

Det andre studioet vi besøkte var Fimbul. De designer alt fra småting til innsiden av hele hus og alt som skal være i huset. Og når man besøker deres studio ser man selv at de gjør alt, både møbler og kjøkkenmoduler ned til kjøkkenhåndkle og magneter.

Publisert 17. nov. 2014 10:07

Prasad Boradkar tar opp i boken "Designing things" problematikken rundt en gjenstands tilhørighet til mange ulike fagretninger. En krukke, for eksempel, kan ha betydning for så mange, og ulike, fagretninger som designkultur selvfølgelig,men også industridesign, kunsthistorie, antropologi, arkitektur, industridesign, og materialstudier. Det kan være lett å glemme hvor omfattende en studie av en designgjenstand kan gjøres. Ved å velge et tematisk perspektiv, slik vi gjør det i forbindelse med semesteroppgaven, velger vi også vekk mange andre måter å forstå denne gjenstanden på. Dette er noe jeg synes er viktig å huske på.