Nettsider med emneord «kunst mot vilst»

Publisert 23. nov. 2013 18:07

Gutten tenkte ikke så meget over egget, superegget eller Piet Hein på mange år. Det ble liggende i skinnposen – innerst i skuffen i skrivebordet. Etter som tiden gikk, ble han grafisk designer. I den utdannelsen fikk han innsikt i idéarbeidets mystiske irrganger. Gitt et problem, kan løsningen finnes hvor som helst, og når som helst. Å finne den rette og gode løsningen handler om å være våken, tilstede og reseptiv like mye som analytisk, beregnende og konstruktiv. En forutsetning for og en plan for å utvikle god kreativitet kan være å utarbeide rigide rammer og detaljerte briefinger med målgruppeberegninger, produksjonsanalyser og tidsstudier med tilhørende HMSmodeller og brukervennlighetsanalyser. Et bevis på at det ikke alltid virker er produksjonen av Ford Edsel, som ble lansert i 1958 og produsert frem til 1960 - ble en markedsmessig flopp på tross av grundig forarbeid. Den ble imidlertid et verdifullt samlerobjekt mange tiår etter. Men så det finnes eksempler på det motsatte. En vandring med åpent sinn kan gi gode kreative levedyktige resultat. Picassos arbeid Oksehode som han laget i 1943, er en bronseavstøpning  av en assemblage som bestod av et sykkelstyre og et sykkelsete. En kunstkritiker skal ha bemerket at det maleren kunne se at to slike deler til sammen kunne bli et oksehode vel måtte ansees som genialt. Men kunstneren ville ikke være med på det. Det ville først være genialt, sa Picasso, om noen så denne ligge i veikanten, plukket det opp og sa: ”Dette oksehodet kan jeg lage en sykkel av.”