Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 1. mars kl. 14:00

Innleveringsfrist: 25. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. juni

Obligatoriske aktiviteter

Merknad: Oppmøte: 10 av 14 ganger. Se timeplan på emnesiden. Første blogginnlegg publiseres innen 16. feb. Andre blogginnlegg publiseres innen 23. feb. Tredje blogginnlegg publiseres innen 9. mars. Fjerde blogginnlegg publiseres innen 16. mars. Obligatorisk sluttpresentasjon av semesteroppgaven 11. mai.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. sep. 2019 00:27