Beskjeder

Publisert 25. apr. 2006 14:48

Hjemmeeksamen tirsdag 2 mai til fredag 5 mai

Oppgaven blir gjort tilgjengelig fra instituttets ekspedisjonskontor tirsdag 2 mai kl 10:00. Den gis kun ved personlig fremmøte.

NB! Besvarelsen skal leveres til rom 413 ved siden av instituttets ekspedisjonskontor senest fredag 5 mai kl 14:00.

Full instruks for eksamensinnlevering finner du her

Publisert 21. apr. 2006 13:49

Oppgavebesvarelser

Ressursside kan lastes ned som word-dokument her

Publisert 27. mars 2006 16:41

Tider for gruppeundervisning

Gruppene er satt sammen ut fra de tekster studentene har lest. Vennligst send mail til lærer (o.l.s.bjerke@ifikk.uio.no) om hvilken gruppe dere foretrekker. Dersom noen ikke har anledning til å møte på den gruppen de er satt opp, vennligst send mail så forsøker vi å få dere inn i en annen gruppe.

Sted: 6 april rom 389 P.A. Munchs hus, alle andre dager rom 506 Niels Treschows hus

Gruppe I, Barthes, Perloff og Benjamin: Første samling fredag 31.03 kl. 14.30–16.30, andre samling onsdag 19.4 kl. 10-13 rom 506 Niels Treschows hus

Gruppe II, Rosler, Kember, Sontag og Kelly: Første samling fredag 31.3 kl 12–14, andre samling onsdag 19.4 kl. 14-16 rom 506 Niels Treschows hus

Gruppe III, Szarkowski, Weston og Grundberg: Første samling torsdag 6.4 kl. 13-15 rom 389 P.A.Munchs hus, andre samling torsdag 20.4 kl. 10-13 rom 506 Niels Treschows hus

Publisert 20. mars 2006 15:24

Oppgaveinnlevering

Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven leveres i ekspedisjonen tirsdag 21.03, innen kl. 14:00. For en generell instruks om oppgaveinnlevering, forsider mm., se her.

De studentene som har levert oppgaven på mail til Øivind Storm Bjerke innen fristen trenger ikke å levere til ekspedisjonen.

Publisert 10. mars 2006 17:00

Har du undervisningsopptak?

For å rydde av veien eventuelle uklarheter vedrørende opptak til undervisningen og rett til å avlegge eksamen på KUN2240 og KUN4240 har vi her lagt ut en fullstedig deltakerliste for begge emner.

Denne listen viser hvem som har fått innvilget opptak på emnet. Hvis du har eksamensmelding på KUN2240 eller KUN4240 uten at navnet ditt står på denne listen bes du skrive en epost til instituttet (henvendelser@ifikk.uio.no) med en redegjørelse for hvorfor du mener du skulle hatt opptak til undervisningen for våren 2006.

Publisert 14. feb. 2006 13:38

Forelesningen onsdag 8. mars flyttes til fredag 10. mars

Forelesningen vil foregå fra kl. 16:15-19:00 i aud. 3, Sophus Bugges hus.

Publisert 14. feb. 2006 11:32

MELDING TIL KURSDELTAKERNE KUN 2240/ 4240

Det skal nå være sendt ut en oppgave til alle som følger kurset. Dersom det er noen som ikke har fått oppgaven, vennligst send meg beskjed på min mail så snart som mulig. Innleveringsfristen er 21 mars.

UNDERVISNINGEN UTOVER VÅREN: Når det gjelder forelesninger og pensum så vil jeg at dere leser pensum i det tempo som passer den enkelte. Her er det store individuelle forskjeller. Forelesningene er ikke direkte knyttet til pensum og er et supplement og ikke en pensumgjennomgang. Det betyr at temaer, begreper, perioder, enkeltfotografer etc. som behandles mange steder i pensum, behandles i en annen orden i forelesninger - eller ikke behandles i det hele tatt. Noen av forelesningene tar for seg forografiets historie i kronologisk orden, andre forelesninger tar opp temaer eller bestemte problemstillinger knyttet til et materiale.Som jeg har sagt vil eksamensoppgaven væ...