Tider for gruppeundervisning Gruppene er …

Tider for gruppeundervisning

Gruppene er satt sammen ut fra de tekster studentene har lest. Vennligst send mail til lærer (o.l.s.bjerke@ifikk.uio.no) om hvilken gruppe dere foretrekker. Dersom noen ikke har anledning til å møte på den gruppen de er satt opp, vennligst send mail så forsøker vi å få dere inn i en annen gruppe.

Sted: 6 april rom 389 P.A. Munchs hus, alle andre dager rom 506 Niels Treschows hus

Gruppe I, Barthes, Perloff og Benjamin: Første samling fredag 31.03 kl. 14.30–16.30, andre samling onsdag 19.4 kl. 10-13 rom 506 Niels Treschows hus

Gruppe II, Rosler, Kember, Sontag og Kelly: Første samling fredag 31.3 kl 12–14, andre samling onsdag 19.4 kl. 14-16 rom 506 Niels Treschows hus

Gruppe III, Szarkowski, Weston og Grundberg: Første samling torsdag 6.4 kl. 13-15 rom 389 P.A.Munchs hus, andre samling torsdag 20.4 kl. 10-13 rom 506 Niels Treschows hus

Publisert 27. mars 2006 16:41 - Sist endret 28. apr. 2006 12:56